Betaling

Betaling

Varene skal betales kontant eller på forhånd hvis ikke det er gjort en kredittavtale.

Purring
Ved inngått kreditt avtale som ikke overholdes legges det til et purregebyr på 35kr

Renter
Forsinkelse rente er fra 1/7-20 på 8%